Mysterie school                

Mysterie scholen zijn van alle tijden. Plato, Alexander de Grote, Thales en Pythagoras zijn bekende namen die in het verre verleden mysterie scholen hebben gevolgd, zijn ingewijd en hun eigen scholen hebben opgericht.

Een mysterie school houdt zich bezig met de wetenschap en bestudering van de natuurwetten en daarnaast met occulte, astrologische en astronomische zaken. Het zijn de vuurtorens in de tijd die het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen levend houden. Mensen die zich aansluiten bij een mysterieschool verbinden zich met een spirituele traditie en ontvangen leringen en krachten waardoor zij zich bewust worden van datgene wat voordien onbewust in hen was.

De informatie en kennis die in De Mysterie school van Monique Timmers (www.ur-academie.nl) besproken worden en de initiaties die we doen, laten je een grote sprong maken in jouw spirituele groeiproces. Het is belangrijke informatie in deze tijd hier op aarde! Daardoor gaan we beseffen dat we niet hoeven te lijden, maar dat wij ons nu volledig mogen ontwikkelen in deze turbulente, maar bijzondere tijd! Diep van binnen verlangen we allemaal naar een gelukkig leven en weten we dat overvloed ons erfrecht is. Waarom blijkt dit in de praktijk zo moeilijk te zijn? Wat houdt ons tegen om zo te leven?

Wij leven nu in een bijzondere maar ook dynamische tijd omdat de mensheid de gevolgen van het Multi-dimensionale bewustzijn begint te begrijpen. De sluiers en blokkades die ons tegen houden voluit te leven vanuit 5D, te leven vanuit je hart in verbinding met al je vermogens, worden nu uitgezuiverd en verwijderd. Wij zijn volledig uitgerust met onvoorstelbaar grote (helende) vermogens en vaardigheden, waarom gebruiken we die niet? We kunnen nu een intense verdieping aangaan met de Leringen van levend Licht. Waardoor we ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn.

De informatie die we bespreken in combinatie met de initiaties kunnen een versneld ‘ontwaken’ activeren en de illusie van af gescheidenheid doen verdwijnen. Je leert tevens nieuwe helingstechnieken. Deze kennis heeft een rechtstreekse positieve invloed op je emotionele, hormonale, fysieke en psychische welzijn. Alleen wij hebben het vermogen om onszelf wakker te schudden en totaal nieuwe realiteiten en mogelijkheden onder ogen te zien, het is nu de tijd voor een spirituele re-evolutie.

Om in de tijd van Altantis toegelaten te worden op een mysterie school waren er drie vereisten die eigenlijk nog steeds gelden:

  • Je moet werkelijk op zoek zijn naar waarheid en wijsheid (ook al wijkt die af van het hedendaagse paradigma).
  • In je hart moet een intens verlangen zijn naar Licht
  • Je ziel moet voortbewogen worden door mededogen en je dient elke taak te verrichten die je wordt opgedragen. De wijsheid, kennis en inzichten die je ontvangt, moet altijd weer teruggegeven worden aan de mensheid op jouw unieke wijze.

Spreekt De Mysterie school je aan en voel je de roep, dan ben je van harte welkom

Informatie ochtend op afspraak

Start nieuwe groep in Oosterbeek op zaterdag 14 jan 2023 gestart

Een nieuwe groep start weer in augustus 2023

Heb je intresse en/of wil je nog meer informatie? Stuur mij dan een mail. klik hier