Privacy Statement

Uw privacy in mijn praktijk.

= het gebruik van uw persoonsgegevens =

Uw medische en persoonsgegevens, hierna “gegevens”, sla ik digitaal op en ik ga als volgt met uw gegevens om.
Als uw behandelende therapeut hebben ik, en mijn waarnemer, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en verder geldt de WGBO en een tuchtrecht.
De gegevens in uw dossier kunnen in mijn praktijk ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • voor intercollegiale toetsing: het geanonimiseerd gebruik;
  • voor de boekhouding: het vervaardigen van een (declaratie)nota met naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, de omschrijving ‘natuurgeneeskundige consult / behandeling’, de kosten van het consult.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Verder geldt het volgende:
  • u kunt onderdelen van uw gegevens in het dossier bekijken: stuur mij dan een verzoek;
  • als u vindt dat de gegevens in het dossier niet correct zijn of gewist moeten worden, dan kunt u beschreven vragen uw dossier aan te passen per post of per aangetekende e-mail;
  • u kunt bij mij bezwaar maken als u het niet eens bent met mijn gebruik van uw gegevens;
  • als ik niet ongemoeid gegevens kan verzamelen of gebruiken, dan kan ik (mogelijk) niet langer zorg aan u verlenen;
  • ik sla uw gegevens na mijn levering van zorg op in een archief, onleesbaar en onbruikbaar voor normaal gebruik voor een bewaartermijn van ten minste 15 jaar (bij jongeren tellend vanaf 18 jarige leeftijd);
  • u krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met uw opgeslagen gegevens;
  • het bovenstaande geldt ook voor gegevens die ik na uw toestemming via derden over u ontvang.
AVG-formulier ter informatie aan de cliënt(e) van Praktijk kleurrijk te Oosterbeek

Evaly van Dijk, natuurgeneeskundige